بیمه شخص ثالث

دربیمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث، هرشخصی به استثنا راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودروی مورد بیمه دچار زیان های جانی و مالی شود.
توضیحات بیمه نامه

بیمه بدنه

زمانیکه شما مقصر حادثه نبوده ولی بیمه نامه شخص ثالث فرد مقصر امکان جبران کل خسارت شما را ندارد، از بیمه نامه بدنه خودرو خود برای دریافت مابقی خسارت اقدام نمایید.
توضیحات بیمه نامه

بیمه مسافرتی

بیمه نامه ای است که براساس مدت سفر، مقصد سفر و سن بیمه شده تعیین می شود و استفاده خدمات این بیمه نامه از زمان ورود فرد به کشور امکان پذیر خواهد بود.
توضیحات بیمه نامه

بیمه حوادث

موضوع این بیمه نامه عبارتست از پوشش فوت و نقص عضو کلی و جزیی دائم و هزینه های ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه در ۲۴ ساعت شبانه روز
توضیحات بیمه نامه

بیمه آتش سوزی و زلزله

با ارائه بیمه آتش سوزی منازل مسکونی، ساختمان، تاسیسات و اثاثیه منزل شما در برابر خطرات اصلی آتش سوزی، انفجار صاعقه و خطرهای اضافی
توضیحات بیمه نامه

بیمه تکمیلی

این بیمه برای آمادگی انسان ها در مواجهه با مشکلات اقتصادی که در اثر بیماریهای گوناگون اتفاق می افتد ارائه می شود.
توضیحات بیمه نامه

بیمه عمر

بیمه عمر و سرمایه گذاری عنوان بیمه نامه ای است که با هدف اضافه کردن ویژگی های سرمایه گذاری و بانکی به صنعت بیمه و تامیین آینده وراث یک فرد پس از مرگ وی شکل گرفت.
توضیحات بیمه نامه

بیمه موتورسیکلت

دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث در قبال خسارت های مالی و جانی نزدیکی از شرکت های بیمه داخلی بیمه نمایند.
توضیحات بیمه نامه